Získat Adobe Flash Player

SDH Světec

SDH Světec

Preissigovo náměstí 33

417 53 SvětecZaměstnanecký grant NADACE ČEZ 2015

V roce 2015 NADACE ČEZ již potřetí umožnila svým zaměstnancům podpořit organizace, ve kterých dobrovolně pomáhají ve svém volném čase. Získat jsme mohli podporu až 30 tisíc korun, o výsledku rozhodovalo intranetové hlasování zaměstnanců ČEZu. Díky tomu že u firmy ČEZ pracují občané z naší obce, kteří se aktivně podílejí a zároveň jsou členové SDH Světec se nám podařilo včas podat potřebné formuláře a veškeré náležitosti k zúčastnění se v soutěži o tzv. Zaměstnanecký grant. V úterý 7. dubna bylo ukončeno přijímání žádostí organizací a doporučení zaměstnanců na podporu projektů, ve kterých se zaměstnanci sami dobrovolně angažují. V letošním roce se sešly skoro tři stovky návrhů. Asi polovina z nich se týkala amatérského sportu, ale o pozornost se ucházelo i 43 žádostí sborů dobrovolných hasičů, charitní organizace, kulturní spolky, skauti atd. Všechny žádosti byly umístěny na Intranetu ČEZ a stejně jako již dva předchozí roky mohli všichni zaměstnanci svým hlasováním ovlivnit, které žádosti Nadace ČEZ podpoří. Hlasování probíhalo od 14. do 24. dubna 2015!

Spolek SDH Světec zastoupený Tomášem Bičanovským žádal NADACI ČEZ o Zaměstnanecký grant pro malá hasisčata na dovybavení dětských družstev na soutěže a na tréninky.

Děkujeme touto cestou všem zaměstnancům ČEZu, kteří podpořili náš projekt, protože díky nim jsme získali Zaměstnanecký grant v plné výši a to 30000,- Kč. Celkem bylo podáno téměř 300 projektů, z toho se správní rada Nadace ČEZ  nakonec rozhodla podpořit 101 žádostí za celkem více než 3 miliony korun, dle počtu hlasů náš projekt byl na krásném 16 místě.

Číst dál: Zaměstnanecký grant NADACE ČEZ 2015

Výlet Praha

Na pozvání, jsme se účastnili prohlídky jedné z největších a nejlépe vybavených hasičáren v Praze na Smíchově. Cestou domu jsme se zastavili v Lidicích, kde si děti prošli areál památníku.

Aktualita: Křest nového zásahového vozidla

Dne 22. října proběhne křest nové hasičské dodávky, kterou naše SDH dostalo od obce.

Požár garáže

Naše SDH zasahovalo při požáru Garáže, ve které shořel automobil VW Golf. Naštěstí se podařilo předejít zkáze výbuchu nebezpečných tlakových láhví od autogenu a plynové bomby, kvůli kterým kluci z našeho oddílu riskovali vlastní životy, aby nebezpečné nádoby z garáže dostali. Ohrožené byly i okolní budovy a škody mohli být nepředstavitelné jak na majetku, tak na životech.Fotogalerie

Požár pole ve Světci

Za obchodem v obci Světec hořelo pole o rozloze 60x100 m2 . Při hašení hasila naše jednotka, SDH z Hostomic a HZS Bílina . Nezjistilo se, zda došlo k samovznícení pole v důsledku vysokých veder, které probíhaly, nebo zda došlo k vznícení z nedbalosti či úmyslně.Fotogalerie